hello,@@{user.name}@@
var user={name:'beetl',age:2};
@_var name='beetl',age=2;_@ @@{name}@@
@_ var name='beetl',age=2, msg = "hello "+name+" age is "+age ; _@ @@{msg}@@
@_ for(user in userList){ _@ @@{user.name}@@ @_}_@
var userList=[{name:'lijz',age:18},{name:'lucy',age:16}];
@_ if(name=='lijzh'||age!=18){ _@ Hello,@@{name}@@ @_}else{_@ Morning @@{name}@@ @_}_@
var name='lijz'; var age= 18;
@@{user.name!'未知'}@@
var user = null;
@_ var list = [5,2,4]; _@ @@{ @java.util.Collections.max(list)}@@
@_ var date = date(); _@ today is @@{ date}@@
@_ var date = date(); _@ today is @@{date,dateFormat='yyyy-MM-dd'}@@
size is @@{userList.~size}@@
var userList=[{name:'lijz',age:18},{name:'lucy',age:16}];
@_ var number = 1 ; var str = "hello"; var now = date(); var isChecked = true; var nullValue = null; _@ number is @@{number}@@,str is @@{str}@@,time is @@{now}@@ @@{isChecked}@@ nullValue=@@{nullValue}@@.
@_ var number = 1 ,str="hello",now = date(); _@ number is @@{number}@@,str is @@{str}@@,time is @@{now}@@
@_ var map={name:'joel',age:18}; var list=['open','close']; _@ @@{map['name']}@@ = @@{map.name}@@ @@{list[0]}@@
@_ var bigNumber = 7777777777777.23; var templateVar = { _@ big number is @@{bigNumber}@@ @_};_@ 现在输出模板变量: @@{templateVar}@@
推荐: @@{user.wife.name}@@ 不推荐:@@{user.wife["name"]}@@
var user = {name:'lijz',wife:{name:'lucy',age:17}};
@@{status[0]}@@ @@{status.~size}@@
var status = [1,2,3];
@@{status[0]}@@
var status = [1,2,3];
推荐 @@{map["key1"]}@@ 不推荐 @@{map.key2}@@
var map = {key1:'value1',key2:'value2'} ;
@_ var a1 = 12; var b1 = (a1+15)/3-2*a1; var bc = -1-b1; _@ @@{bc}@@
@_ var a1 = 12; var b1 = a1==12; var b2 = a1!=12; _@ @@{b1}@@ @@{b2}@@
@_ var a1 = "joeli"; var b1 = a1=="joelli"; _@ @@{b1}@@
@_ var a=1; var b = a==1?"hi":"hey"; _@ @@{b}@@
@_ print("总共"+userList.~size+"
"); for(user in userList){ _@ @@{userLP.index}@@ @@{user.name}@@
@_}_@
var userList=[{name:'lijz',age:18},{name:'lucy',age:16}];
@_ print("总共"+map.~size+"
"); for(user in map){ _@ @@{userLP.index}@@ @@{user.key}@@ @@{user.value.name}@@
@_}_@
var map={"001":{name:'lijz'},"002":{name:'lucy'}};
@_ for(user in list!){ _@ @@{user}@@
@_}_@ end
var list=null;
@_ for(user in userList){ if(user.age==18){ print("it's lijz'"); continue; }else if(user.age==16){ print("It's lucy"); break; }else{ print("return "); return ; } } print("end loop"); _@
var userList=[{name:'lijz',age:18},{name:'lucy',age:16}];
@_ for(user in userList){ print(user.name); }elsefor { print("no data"); } _@
var userList=[];
@_ for(var i=1;i<=10;i++){ print(i); } _@
@_ var user = map["001"]; if(user.name=="lijz"){ print(user.name); }else{ return ; } _@
var map={"001":{name:'lijz'},"002":{name:'lucy'}};
@_ var status = "1"; switch(status){ case "0":{ print("0"); break ; } case "1":{ print("1"); break; } default:{ print("default"); } } _@
@@{nvl(user,"Beetl")}@@
var user = null;
@@{decode(age,1,"age is 1",2,"age is 2","默认值")}@@
var age = 1;
@_ var status = "1"; select(status){ case "0","1": print("small"); case "2": print("big"); default: print("default"); } select{ case status=="0",status=="1": print("small"); case status=="2": print("big"); default: print("default"); } _@
@_ print("hello"); println("hello"); printf("hello,%s,your age is %s","lijz",12+""); _@
@_ var now = date(); var date = date("2013-1-1","yyyy-MM-dd"); _@ now=@@{now,dateFormat='yyyy年MM月dd日'}@@ date=@@{date,dateFormat='yyyy年MM月dd日'}@@
@_ print(exist("session")+" "); print(exist("user")+" "); _@
var user = null;
@_ debug("仅仅在后台打印,前台什么都没有"); _@
@_ //请指定你的缓存key cache("key",60,false){ _@ date = @@{date(),dateFormat='yy-MM-dd hh:mm::ss'}@@ @_}_@ now = @@{date(),dateFormat='yy-MM-dd hh:mm::ss'}@@
@_ var now = date(); var date = date("2013-1-1","yyyy-MM-dd"); _@ now=@@{now,dateFormat='yyyy年MM月dd日'}@@ date=@@{date,dateFormat='yyyy年MM月dd日'}@@ or now=@@{now,'yyyy年MM月dd日'}@@
@_ var number = 12.7893; _@ number=@@{number,numberFormat='#.##'}@@ or number=@@{number,'#.##'}@@
@_ var list = [5,2,4]; _@ @@{ @java.util.Collections.max(list)}@@
@@{ @java.util.logging.Level.INFO }@@
@@{ @list.isEmpty() }@@
var list = [];
@_ var list = [5,2,4] var a =12; _@
@_ var a =5/0; _@
@@{user1.wife.name!"单身"}@@ @@{user2.wife.name!}@@ @@{user3.wife.name!"单身"}@@
var user1 = null; var user2 = null; var user3 = {"name":"lijz",wife:{'name':'lucy'}};
@_ DIRECTIVE SAFE_OUTPUT_OPEN ;_@ @@{user1.wife.name}@@ @@{user2.wife.name}@@ @@{user3.wife.name}@@ @_ DIRECTIVE SAFE_OUTPUT_CLOSE ;_@
var user1 = null; var user2 = null; var user3 = {"name":"lijz",wife:{'name':'lucy'}};
@@{str1!''==''}@@ @@{str2!''==''}@@ @@{str3!''==''}@@ @@{str4!''==''}@@
var str1 = null; var str2 = ''; //var str3='input' ,不定义str3 var str4 = 'input';
@@{isEmpty(str1)}@@ @@{isEmpty(str2)}@@ @@{isEmpty(str3)}@@ @@{isEmpty(str4)}@@ @@{isEmpty(str5)}@@
var str1 = null; var str2 = ''; //var str3='input' ,不定义str3 var str4 = 'input'; var str5 = [];
@_ //最大值是12; var max = 12; _@
@_ /* var max = 12; */ _@
@_ //全局变量类型是动态的,即Object directive dynamic ; var max = 12; _@
@_ /* *@type(Integer age,String name) */ print(age); _@
var age = 1; var name= "baby";